generální partner

hlavní partner

Záštita

26. 11. 2019 / Olomouc

TÉMA:

LESY

„Jak se
do lesa volá…“

HISTORIE

 

PŘEDSTAVENÍ

Naše příroda, z.s., je nezisková organizace vydávající stejnojmenný populárně naučný přírodovědný časopis se zaměřením na flóru, faunu a zajímavá místa České republiky i nejbližších států. Časopis vychází již desátým rokem a jeho poselství spočívá nejen v naučném charakteru, čtenářům časopisu redakce připravuje zajímavá témata, která nenásilným způsobem formují osobní přístup ke vnímání přírody, uvědomění si její jedinečnosti a významu ochrany. Předností časopisu Naše příroda je široké spektrum čtenářů od mládeže školního věku po starší generace laické i odborné veřejnosti. V rámci environmentální výchovy a osvěty zahrnuje rovněž články s ekologickou tématikou a mediálně podporuje nejrůznější projekty.

 Více se můžete dozvědět na www.nasepriroda.cz a www.facebook.com/nasepriroda

 

Pořadatel:

Naše příroda, z. s.
Lazecká 297/51, 779 00  Olomouc

Kontakty:

Koordinátor akce:

Mgr. Vendula Pávková
pavkova@nasepriroda.cz
+420 777 714 679

Spolupracujeme:

 

Foto v podkladu:

Foto Miloš Petruš milospetrus.iplace.cz