generální partner

hlavní partner

Záštita

28. 11. 2018 / Olomouc

TÉMA:

Biodiverzita
zemědělské krajiny

Abstrakta
ke 4. konferenci
Naše příroda

>

 

Zemědělské pozemky tvoří více jak polovinu výměry České republiky. Zemědělská krajina, to však nejsou jen pole, louky, pastviny, sady a vinice, ale i drobné prvky mezi nimi jako meze, polní cesty, strouhy či remízky. Zemědělská krajina se vyvíjela tisíce let. Svojí pestrou mozaikou nabídla vhodné životní podmínky spoustě druhů rostlin a živočichů, které o svoje původní biotopy činností lidí přišly. Zemědělská krajina se tak postupně vyvinula v území s velmi vysokou biodiverzitou, v území klíčové pro přežití řady druhů evropské fauny a flóry. Jenže za posledních sto let je vše jinak. Zemědělství je dnes v mnoha případech spíše průmyslovým odvětvím než hospodařením v krajině. V důsledku jeho intenzifikace, používání stále většího množství nejrůznějších chemických prostředků, stále větší a výkonnější techniky či slučování drobných pozemků do ohromných jednolitých ploch, a na druhé straně opouštěním a následným zarůstáním pozemků, kde takto z různých důvodů hospodařit nelze, je dnes řada druhů vázaných na zemědělskou krajinu na pokraji vyhynutí. A nejde zdaleka jen o ptáky či motýly, kteří jsou výkladní skříní tohoto problému. Pojďme se pobavit o tom, jak na tom různé druhy zemědělské krajiny v současné době jsou a co můžeme dělat pro jejich záchranu. Srdečně vás zveme na 4. ročník konference Naší přírody!

Za organizační a programový výbor se na setkání s vámi těší
Vendula Pávková (Naše příroda) a Jan Moravec (ČSOP)

Termín a místo konání

28. listopadu 2018, Clarion Congress Hotel Olomouc

(Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc)

Registrace:

do 18. 11. 2018 (nebo do naplnění kapacity)

Registrační poplatek:

  • při registraci do 15. 10. 2018
    500 Kč / 750 Kč*
    *cena včetně předplatného časopisu Naše příroda na rok 2019
  • při registraci od 16. 10. 2018
    600 Kč / 850 Kč*
    *cena včetně předplatného časopisu Naše příroda na rok 2019

Pořadatel:

Naše příroda, z. s., Lazecká 297/51, Olomouc, 779 00

Koordinátor akce:

Mgr. Vendula Pávková, pavkova@nasepriroda.cz, +420 777 714 679

Pořadatel:

Naše příroda, z. s.
Lazecká 297/51, 779 00  Olomouc

Kontakty:

Koordinátor akce:

Mgr. Vendula Pávková
pavkova@nasepriroda.cz
+420 777 714 679

Spolupracujeme:

 

Foto v podkladu: