29. 11. 2016 / Olomouc

TÉMA:

Voda
v krajině

generální
partner

hlavní partner

Záštita

2. konference Naše příroda / 29. listopadu 2016 / OLOMOUC
Téma: Voda v krajině

29. listopadu 2016 se v prostorách olomouckého hotelu Clarion uskutečnil II. ročník Konference Naše příroda, v letošním roce věnovaný tématu „Voda v krajině“.

Akce se konala pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a pana Ing. Milana Klimeše, náměstka hejtmana Olomouckého kraje. Generálního partnerství konference se ujala společnost NET4GAS, s.r.o. a roli hlavního partnera nad akcí převzala společnost Českomoravský štěrk, a.s.

Bezmála 250 odborníků z celé České republiky zaplnilo konferenční sál hotelu. Odborný program konference byl připraven v úzké spolupráci s panem Ing. Janem Moravcem z Českého svazu ochránců přírody. Program tvořilo celkem 17 přednášek, které byly rozděleny do čtyř bloků. Dopoledne zazněly příspěvky z oblasti ochrany vod ve vztahu k celkovému stavu krajiny a praktické zkušenosti s revitalizací a renaturací vodních toků. Odpolední program byl věnován ochraně a revitalizaci mokřadů, tůní a rašelinišť. V závěru konference byla zdůrazněna potřebnost zapojování veřejnosti do ochrany vodních biotopů.

Netřeba bližšího představování programu, i ti kteří se konference nemohli osobně zúčastnit, mají možnost shlédnout všechny přednášky prostřednictvím prezentací a videí také z pohodlí domova.

Věříme, že si všichni účastníci přišli po odborné stránce na své a konference tak splnila, jejich očekávání. Děkujeme všem přítomným za skvělou atmosféru vytvořenou v průběhu celé konference a těšíme se na setkání zase za rok. O přípravách dalšího ročníku konference se můžete průběžně informovat na těchto webových stránkách.

1. konference Naše příroda / 1. prosince 2015 / OLOMOUC
Téma: Péče o bývalé vojenské prostory

I. ročník konference Naše příroda 2015 představující téma „Péče o bývalé vojenské prostory“ proběhl 1. prosince 2015 v Olomouci. Pořadatelem konference byla stejnojmenná organizace Naše příroda, o.s., přičemž akci svou záštitou podpořili Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo obrany. Za podporu pořadatel vděčí zejména společnosti NET4GAS, s.r.o., která se navzdory rozsáhlým aktivitám v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě ujala také generálního partnerství konference.

Volba tématu vycházela z aktuálně velmi diskutované problematiky jak pečovat o území vyjmutá ze správy Armády ČR, a to nejen v návaznosti schválení „zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy…“, ale i v souvislosti s mnoha pozoruhodnými, někdy i kontroverzními způsoby péče o plochy již dříve armádou opuštěné (divocí koně, tanky, offroady…) či s bojem o záchranu těchto lokalit před developerskými aktivitami (Na Plachtě u Hradce Králové). Hlavním cílem konference bylo představit důvody, proč jsou vojenské prostory tak přírodovědně cenné, a zejména zajímavé příklady využití přírodně cenných bývalých (a okrajově i současných) vojenských prostorů. Mnoho vědeckých výzkumů vypovídalo o tom, že jsou tato území z hlediska biodiverzity zcela výjimečná, neboť po mnoho let podléhala specifickému režimu péče oproti jiným přírodním krajinným celkům spravovaným zemědělci a lesníky.

Nad otázkou, jakými způsoby o území po opuštění armádou správně pečovat, diskutovalo 200 posluchačů z řad státních i nestátních institucí.

Pořadatel:

Naše příroda z. s.
Lazecká 297/51, 779 00  Olomouc

Kontakty:

Organizační zajištění a registrace:

Mgr. Vendula Pávková
pavkova@nasepriroda.cz
+420 777 714 679

Foto na pozadí webu:

Jan Miklín  www.janmiklin.cz

Spolupracujeme:

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI :