generální partner

hlavní partner

Záštita

26. 11. 2019 / Olomouc

TÉMA:

LESY

„Jak se
do lesa volá…“

Letošní konference Naší přírody bude věnována lesům. Ovšem není les jako les. Máme lesy hospodářské, sloužící primárně produkci dřeva. Ale ani to neznamená, že musí jít jen o plantáže na dřevo bez života. I hospodařit v lese lze tak, aby plnil i „mimoprodukční funkce“ (řečeno odbornou hantýrkou). Máme lesy ponechané přírodě, divočinu. Laik by řekl pralesy, byť většina z nich pralesem v pravém slova smyslu není, protože se v nich někdy v minulosti hospodařilo. Máme lesy, kde probíhají speciální opatření ve snaze pomoci nějakým vzácným druhům rostlin či živočichů. Většinou taková, která jsou návratem ke krajině a hospodaření našich předků nebo simulující různé dnes potlačované přírodní procesy. Máme lesy rekreační, lesy ochranné…

Každý z nich by vydal na samostatnou konferenci. A takové také probíhají. Byly tu v nedávné minulosti konference, věnované divočině, problémům produkčního lesnictví i péči o lesní přírodní rezervace. Naší ambicí je ukázat celou rozmanitost našich lesů a možných přístupů k nim v jeden den, na jednom pódiu. Ne, nevyřešíme zde všechny problémy českého lesnictví. Nenajdeme jednoznačný lék na „kůrovcovou kalamitu“ ani nevymyslíme nový lesní zákon. Nerozsoudíme letitý spor mezi ochránců přírody, zda lesní rezervace by měly být primárně bezzásahové, nebo jsou naopak místem, kde je žádoucí aktivní management. Ale chceme hledat možné cesty a upozornit na možné problémy, tak jak je na konferencích Naší přírody zvykem. Zda se nám to povedlo, přijďte posoudit
26. listopadu do olomouckého hotelu Clarion.

Za organizační a programový výbor se na setkání s vámi těší
Vendula Pávková (Naše příroda) a Jan Moravec (ČSOP)

Termín a místo konání

26. listopadu 2019, Clarion Congress Hotel Olomouc

(Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc)

Registrace

do 20. 11. 2019 (nebo do naplnění kapacity)

Registrační poplatek

  • při registraci do 30. 9. 2019
    650 Kč / 900 Kč*
    *cena včetně předplatného časopisu Naše příroda na rok 2020
  • při registraci od 1. 10. 2019
    750 Kč / 1000 Kč*
    *cena včetně předplatného časopisu Naše příroda na rok 2019

Pořadatel

Naše příroda, z. s., Lazecká 297/51, Olomouc, 779 00

Koordinátor akce

Mgr. Vendula Pávková, pavkova@nasepriroda.cz, +420 777 714 679

Pořadatel:

Naše příroda, z. s.
Lazecká 297/51, 779 00  Olomouc

Kontakty:

Koordinátor akce:

Mgr. Vendula Pávková
pavkova@nasepriroda.cz
+420 777 714 679

Spolupracujeme:

 

Foto v podkladu:

Foto Miloš Petruš milospetrus.iplace.cz