29. 11. 2016 / Olomouc

TÉMA:

Voda
v krajině

generální
partner

hlavní partner

Záštita

II. Konference Naše příroda / 29. listopadu 2016 / OLOMOUC

Datum a místo konání:

29. listopadu 2016

Clarion Congress Hotel Olomouc – Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc

Téma: Voda v krajině

Voda v krajině. Člověk nemusí být zrovna zarytým ekologem nebo ochráncem přírody, aby vnímal význam tohoto sousloví. Jednou je jí moc, jindy málo. Můžeme se klidně přít, do jaké míry za klimatické změny může člověk a do jaké míry jde o přírodní jev, nikdo soudný však nemůže popřít, že klima se výrazně mění. Důsledkem jsou stále četnější výskyty extrémních jevů, ať již jde o povodně či velká sucha. O tom, jaký budou mít dopad, rozhoduje do značné míry stav krajiny. Vyvážená krajina dokáže lecjaký extrém zmírnit, ta narušená negativní jevy naopak ještě zesílí. A pokud je řeč o vodě, klíčovou roli hrají mokřady a drobné vodní plochy. Pozitivní ovlivňování vodního režimu však není jediným důvodem, proč se o tyto biotopy zajímat a proč je chránit, případně obnovovat. Mokřady jsou i domovem řady zajímavých a vzácných druhů rostlin a živočichů, jsou zpestřením krajiny a pro mnohé milovníky přírody jsou bez nadsázky krásné. O tom všem bude připravovaná konference. Respektive o něčem z toho, protože o vodě v krajině by se dalo povídat měsíce.

Srdečně Vás zveme na II. ročník Konference Naše příroda, která se uskuteční v úterý 29. listopadu 2016 v Olomouci. Konferenci pořádá spolek Naše příroda z. s., pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a pana Ing. Milana Klimeše, náměstka hejtmana Olomouckého kraje.

Odborný program je připravován ve spolupráci s panem Ing. Janem Moravcem z Českého svazu ochránců přírody a dalšími znalci ze státních i nestátních institucí. Přednášky, které představí problémy i pozitivní příklady péče o vodu v krajině jsou určeny především pro posluchače z veřejné správy, akademické půdy a nestátních neziskových organizací. Vítáni jsou všichni, kdo chtějí přijít!

I. Konference Naše příroda / 1. prosince 2015 / OLOMOUC

Téma: Péče o bývalé vojenské prostory

I. ročník konference Naše příroda 2015 představující téma „Péče o bývalé vojenské prostory“ proběhl 1. prosince 2015 v Olomouci. Pořadatelem konference byla stejnojmenná organizace Naše příroda, o.s., přičemž akci svou záštitou podpořili Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo obrany. Za podporu pořadatel vděčí zejména společnosti NET4GAS, s.r.o., která se navzdory rozsáhlým aktivitám v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě ujala také generálního partnerství konference.

Volba tématu vycházela z aktuálně velmi diskutované problematiky jak pečovat o území vyjmutá ze správy Armády ČR, a to nejen v návaznosti schválení „zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy…“, ale i v souvislosti s mnoha pozoruhodnými, někdy i kontroverzními způsoby péče o plochy již dříve armádou opuštěné (divocí koně, tanky, offroady…) či s bojem o záchranu těchto lokalit před developerskými aktivitami (Na Plachtě u Hradce Králové). Hlavním cílem konference bylo představit důvody, proč jsou vojenské prostory tak přírodovědně cenné, a zejména zajímavé příklady využití přírodně cenných bývalých (a okrajově i současných) vojenských prostorů. Mnoho vědeckých výzkumů vypovídalo o tom, že jsou tato území z hlediska biodiverzity zcela výjimečná, neboť po mnoho let podléhala specifickému režimu péče oproti jiným přírodním krajinným celkům spravovaným zemědělci a lesníky.

Nad otázkou, jakými způsoby o území po opuštění armádou správně pečovat, diskutovalo 200 posluchačů z řad státních i nestátních institucí.

Pořadatel:

Naše příroda z. s.
Lazecká 297/51, 779 00  Olomouc

Kontakty:

Organizační zajištění a registrace:

Mgr. Vendula Pávková
pavkova@nasepriroda.cz
+420 777 714 679

Foto na pozadí webu:

Jan Miklín  www.janmiklin.cz

Spolupracujeme:

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI :