generální partner

hlavní partner

ZÁŠTITA

Dne 28. 11. 2017
se v  Olomouci konala

TÉMA:

Příroda

ve městě

Jaká témata
zazněla na
3. konferenci?


Nahlédněte
do elektronického
sborníku!

 

Obsahuje odkazy na videa
z konference

Program 3. konference

PŘÍRODA VE MĚSTĚ I.

 • Jak a proč se ptáci stěhují do měst?
  prof. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. (Katedra zoologie, UP Olomouc)
 • Nic než křoví / botanik v říši divů
  (vegetační příběh městské periferie střední Evropy)
  Mgr. Jan Albert Šturma
  (Fond dalšího vzdělávání, projekt Místa zblízka, City Upgrade)
 • Revitalizace vodních toků v zastavěných územích
  Ing. Tomáš Just (AOPK ČR, RP Střední Čechy)
 • Morava v Olomouci – řeka ve městě
  Mgr. Jan Koutný, Ph.D. (AOPK ČR, RP Olomoucko)
 • Zeleň ve službách města Ostravy
  Mgr. Tereza Aubrechtová (Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF OU Ostrava)

PŘÍRODA VE MĚSTĚ II.

 • Stabilizace populace páchníka hnědého v EVL Vlašimská Blanice
  Ing. Karel Kříž (ČSOP Vlašim)
 • Ovocný sad – opomíjený biotop
  Ing. Jiří Rom (Odbor ochrany prostředí, Magistrát hlavního města Prahy)
 • Hády (příklad záchrany pozoruhodné lokality)
  Ing. Peter Dundek (ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády)
 • Biodiverzita areálu nákupního centra Černý most v Praze
  RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D. (Conbios, s.r.o.)
 • Jak se žije ptákům v Brně:
  zajímavosti z mapování hnízdního rozšíření ptáků Brna
  Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (Ústav botaniky a zoologie, PřF MU Brno)
 • Dynamika života v městských aglomeracích
  Ing. Josef Vakula

PŘÍRODA POD NAŠÍ STŘECHOU

 • I v zatepleném se dá žít aneb Ochrana synantropních živočichů
  při rekonstrukcích budov

  Mgr. Evžen Tošenovský (ČSO, ČESON, PřF UP Olomouc)
 • Skleněné pasti – nejen o (ne)bezpečných zastávkách
  Zbyněk Janoška, (ČSO)
 • Netopýři v plynových topidlech
  Ing. Dagmar Zieglerová (ZO ČSOP Nyctalus, Praha)
 • Ochrana proti chráněným aneb Kdo to visí na půdě
  RNDr. Jiří Šafář (AOPK ČR, Regionální pracoviště Olomoucko)
 • Praktické problémy orgánů ochrany přírody při posuzování stavebních úprav
  Lukáš Blažej (Ústecké šrouby, z. s.)
 • Co nám doma lozí a létá aneb povídání o synantropních členovcích  
  Mgr. Ondřej Machač (Katedra ekologie a životního prostředí, PřF UP Olomouc)

PŘÍRODA NA NAŠICH ZAHRADÁCH

 • Živá zahrada
  Ing. Petr Stýblo, Kateřina Landová (ČSOP)
 • Kdy a proč ježky zachraňovat?
  Ing. Zuzana Pokorná, Ph.D. (Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy)
 • Zahrada – místo pro život nebo poušť plná pastí?
  Jan Kašinský (ČSOP ZO Nový Jičín, Záchranná stanice a Dům přírody Poodří)

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ A NEJČASTĚJŠÍ ZÁSAHY ZSŽ

 • To nejzajímavější, nejčastější a top za 25 let činnosti
  Záchranné stanice živočichů Plzeň

  Karel Makoň (DESOP)

UKONČENÍ KONFERENCE

Pořadatel:

Naše příroda z. s.
Lazecká 297/51, 779 00  Olomouc

Kontakty:

Koordinátor akce:

Mgr. Vendula Pávková
pavkova@nasepriroda.cz
+420 777 714 679

Spolupracujeme: