generální partner

hlavní partner

Záštita

28. 11. 2018 / Olomouc

TÉMA:

Biodiverzita
zemědělské krajiny

Předběžná témata programu 4. konference

Úvodem: Biodiverzita zemědělské krajiny

 • Historický vývoj zemědělské krajiny (ukázky starých map a leteckých snímků)
 • Struktura zemědělské krajiny – klíč k ochraně biodiverzity
 • Vliv intenzity hospodaření na biodiverzitu zemědělské krajiny

Orná půda

 • Půdní organismy (význam, diverzita, bioindikátory)
 • Vzácné plevele na orné půdě
 • Obnova květnatých luk na orné půdě
 • Ptačí druhy úzce vázané na ornou půdu a travní porosty

Louky a pastviny

 • TTP a praktické problémy ochrany hmyzu
 • Pastvina = pastva (pozitiva/negativa)
 • Zemědělství versus myslivost

Sady, zahrady, vinice

 • Podpora biodiverzity v ovocných sadech
 • Oživení starých a krajových odrůd
 • Sysli na vinici

Závěrem: Biodiverzita v zemědělské krajině

 • Ekozemědělství – srovnání konvenčního a ekologického zemědělství
 • Agroenvidotace a možnosti podpory zemědělského hospodaření šetrného k přírodě


Program konference připravujeme, uvedená témata prosím považujte za předběžná.  Aktuální program bude dále upřesňován.

V případě zájmu o příspěvek v programu konference, umístění posteru či jiné spolupráce nás neváhejte kontaktovat.

Pořadatel:

Naše příroda, z. s.
Lazecká 297/51, 779 00  Olomouc

Kontakty:

Koordinátor akce:

Mgr. Vendula Pávková
pavkova@nasepriroda.cz
+420 777 714 679

Spolupracujeme:

 

Foto v podkladu: