28. 11. 2017 / Olomouc

TÉMA:

Příroda

ve městě

Předběžný program

1. Příroda pod naší střechou

 • Netopýři ve "vafkách"
 • Pod jednou střechou s rorýsy a netopýry (zateplování budov)
 • Hmyz a další bezobratlí – užiteční nájemníci?
 • Bydlí s námi v našich domech… Co lidem vadí? Co na to zákon?

2. Příroda na našich zahradách

 • Živá zahrada (pastva pro opylovače, motýlí keře, přikrmování ptáků…)
 • Ježek na zahradě – kdy o ně pečovat a kdy ne?
 • Neúmyslně vytvářené pasti na zahradách
 • Přírodní zahrady (“Natur im Garten“ v Rakousku)

3. Příroda ve městě

 • Zeleň ve městě
 • Ptáci našich měst (soužití a změny ve složení městské ornitofauny)
 • Historické parky a zahrady (místo, kde se potkává ochrana kulturního dědictví s ochranou přírody)
 • Ruderální vegetace a „nová divočina“
 • Hády (příklad záchrany pozoruhodné lokality)
 • Řeka jako součást města
 • Intravilánové revitalizace – přístupy, aktuality
 • Problematika záchrany divokých zvířat ve velkoměstě

Pozn.: Návrhy uvedených témat prosím považujte za předběžné, po rozesílce pozvánky počítáme s přílivem dalších zajímavých námětů, z nichž některé dost možná upřednostníme.

Aktuální program bude dále upřesňován,
sledujte webové stránky konference.

generální partner

hlavní partner

ZÁŠTITA

Pořadatel:

Naše příroda z. s.
Lazecká 297/51, 779 00  Olomouc

Kontakty:

Koordinátor akce:

Mgr. Vendula Pávková
pavkova@nasepriroda.cz
+420 777 714 679

Spolupracujeme: