generální partner

hlavní partner

Záštita

28. 11. 2018 / Olomouc

TÉMA:

Biodiverzita
zemědělské krajiny

Program 4. konference

9.00  Zahájení konference

Úvodem: Biodiverzita zemědělské krajiny

 • Obnova krajinných struktur v zemědělské krajině jižní Moravy z pohledu místního zemědělce, myslivce, pedagoga, poradce a občana
  Dr. Ing. Petr Marada
  Mendelova univerzita v Brně
 • Struktura zemědělské krajiny – klíč k ochraně biodiverzity
  RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.,
  Ing. Marek Bednář, Mgr. Monika Mazalová, Ph.D., RNDr. et Mgr. Ivan H. Tuf, Ph.D.
  Univerzita Palackého v Olomouci
 • Vliv hospodaření v zemědělské krajině na biodiverzitu půdních organismů
  Ing. Jaroslav Záhora, CSc.
  Mendelova univerzita v Brně

Vinice

 • Biodiverzita motýlů vinic
  prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc., Ing. Milan Hluchý, Ph.D.
  Mendelova univerzita v Brně, BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.
 • Sysli na vinici
  Mgr. Lukáš Poledník, Ph.D.
  ALKA Wildlife, o.p.s.

Orná půda

 • Proč ubývají ptáci zemědělské krajiny?
  Ing. Václav Zámečník
  Česká společnost ornitologická
 • Nejvzácnější ptáci zemědělské krajiny jižní Moravy
  Mgr. Jan Sychra, Ph.D., Mgr. Gašpar Čamlík
  Masarykova univerzita, Česká společnost ornitologická
 • Polní mokřady jako těžiště biodiverzity blanokřídlých v zemědělské krajině
  doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D., RNDr. Petr Heneberg, Ph.D., RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.
  Univerzita Hradec Králové, Univerzita Karlova, Výzkumný ústav rostlinné výroby
 • Vzácné plevele na orné půdě
  Mgr. Katarína Devánová
  Štátna ochrana prírody SR

Louky a pastviny

 • Zvýšení biodiverzity krajiny regionální směsí semen
  RNDr. Ivana Jongepierová
  AOPK ČR – Správa CHKO Bílé Karpaty, ČSOP Bílé Karpaty
 • Co si počít s hmyzí krizí? O úbytku hmyzu v naší krajině - co děláme špatně
  a jak z toho ven (na příkladu chráněných území jižní Moravy)
  Mgr. Pavel Dedek
  AOPK ČR, Správa CHKO Pálava
 • Jak udržovat diverzitu členovců podhorských luk a pastvin:
  Lze vůbec najít kompromis?
  Mgr. Monika Mazalová, Ph.D.
  Univerzita Palackého v Olomouci
 • Ochrana zvířat při senosečích pomocí moderních technologií
  Radomil Holík

 

Podrobný časový harmonogram bude upřesněn,
sledujte prosím webové stránky konference.

 

17.30 Předběžný čas ukončení konference

Pořadatel:

Naše příroda, z. s.
Lazecká 297/51, 779 00  Olomouc

Kontakty:

Koordinátor akce:

Mgr. Vendula Pávková
pavkova@nasepriroda.cz
+420 777 714 679

Spolupracujeme:

 

Foto v podkladu: