generální partner

hlavní partner

ZÁŠTITA

28. 11. 2017 / Olomouc

TÉMA:

Příroda

ve městě

Program

9.00  ZAHÁJENÍ KONFERENCE

9.10–11.00  PŘÍRODA VE MĚSTĚ I.

 • 9.10–9.30
  Jak a proč se ptáci stěhují do měst?
  prof. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. (Katedra zoologie, UP Olomouc)
 • 9.30–9.50
  Nic než křoví / botanik v říši divů
  (vegetační příběh městské periferie střední Evropy)
  Mgr. Jan Albert Šturma
  (Fond dalšího vzdělávání, projekt Místa zblízka, City Upgrade)
 • 9.50–10.20
  Revitalizace vodních toků v zastavěných územích
  Ing. Tomáš Just (AOPK ČR, RP Střední Čechy)
 • 10.20–10.40
  Morava v Olomouci – řeka ve městě

  Mgr. Jan Koutný, Ph.D. (AOPK ČR, RP Olomoucko)
 • 10.40–11.00
  Zeleň ve službách města Ostravy

  Mgr. Tereza Aubrechtová (Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF OU Ostrava)

11.00–11.20  PŘESTÁVKA

11.20–13.10  PŘÍRODA VE MĚSTĚ II.

 • 11.20–11.40
  Stabilizace populace páchníka hnědého v EVL Vlašimská Blanice
  Ing. Karel Kříž (ČSOP Vlašim)
 • 11.40–12.00
  Ovocný sad – opomíjený biotop

  Ing. Jiří Rom (Odbor ochrany prostředí, Magistrát hlavního města Prahy)
 • 12.00–12.20
  Hády (příklad záchrany pozoruhodné lokality)

  Ing. Peter Dundek (ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády)
 • 12.20–12.40
  Biodiverzita areálu nákupního centra Černý most v Praze

  RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D. (Conbios, s.r.o.)
 • 12.40–13.00
  Jak se žije ptákům v Brně:
  zajímavosti z mapování hnízdního rozšíření ptáků Brna
  Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (Ústav botaniky a zoologie, PřF MU Brno)
 • 13.00–13.10
  Dynamika života v městských aglomeracích

  Ing. Josef Vakula

13.10–14.00  OBĚD

14.00–15.50  PŘÍRODA POD NAŠÍ STŘECHOU

 • 14.00–14.20
  I v zatepleném se dá žít aneb Ochrana synantropních živočichů
  při rekonstrukcích budov

  Mgr. Evžen Tošenovský (ČSO, ČESON, PřF UP Olomouc)
 • 14.20–14.40
  Skleněné pasti – nejen o (ne)bezpečných zastávkách

  Zbyněk Janoška, (ČSO)
 • 14.40–15.00
  Netopýři v plynových topidlech
  Ing. Dagmar Zieglerová (ZO ČSOP Nyctalus, Praha)
 • 15.00–15.20
  Ochrana proti chráněným aneb Kdo to visí na půdě
  RNDr. Jiří Šafář (AOPK ČR, Regionální pracoviště Olomoucko)
 • 15.20–15.30
  Praktické problémy orgánů ochrany přírody při posuzování stavebních úprav
  Lukáš Blažej (Ústecké šrouby, z. s.)
 • 15.30–15.50
  Co nám doma lozí a létá aneb povídání o synantropních členovcích  

  Mgr. Ondřej Machač (Katedra ekologie a životního prostředí, PřF UP Olomouc)

15.50–16.10  PŘESTÁVKA

16.10–17.20  PŘÍRODA NA NAŠICH ZAHRADÁCH

 • 16.10–16.40
  Živá zahrada

  Ing. Petr Stýblo, Kateřina Landová (ČSOP)
 • 16.40–17.00
  Kdy a proč ježky zachraňovat?

  Ing. Zuzana Pokorná, Ph.D. (Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy)
 • 17.00–17.20
  Zahrada – místo pro život nebo poušť plná pastí?

  Jan Kašinský (ČSOP ZO Nový Jičín, Záchranná stanice a Dům přírody Poodří)

17.20–17.50 NEJZAJÍMAVĚJŠÍ A NEJČASTĚJŠÍ ZÁSAHY ZSŽ

 • To nejzajímavější, nejčastější a top za 25 let činnosti
  Záchranné stanice živočichů Plzeň

  Karel Makoň (DESOP)

18.00  UKONČENÍ KONFERENCE

Pořadatel:

Naše příroda z. s.
Lazecká 297/51, 779 00  Olomouc

Kontakty:

Koordinátor akce:

Mgr. Vendula Pávková
pavkova@nasepriroda.cz
+420 777 714 679

Spolupracujeme: