generální partner

hlavní partner

Záštita

28. 11. 2018 / Olomouc

TÉMA:

Biodiverzita
zemědělské krajiny

Program 4. konference  »Abstrakta«

9.00 – 9.10  Zahájení konference

Úvodem: Biodiverzita zemědělské krajiny

 • 9.10 – 9.40
  Obnova krajinných struktur v zemědělské krajině jižní Moravy z pohledu místního zemědělce, myslivce, pedagoga, poradce a občana
  Dr. Ing. Petr Marada
  Mendelova univerzita v Brně
 • 9.40 – 10.10
  Struktura zemědělské krajiny – klíč k ochraně biodiverzity
  RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., Ing. Marek Bednář, Mgr. Monika Mazalová, Ph.D., RNDr. et Mgr. Ivan H. Tuf, Ph.D.
  Univerzita Palackého v Olomouci
 • 10.10 – 10.40
  Vliv hospodaření v zemědělské krajině na biodiverzitu půdních organismů
  Ing. Jaroslav Záhora, CSc.
  Mendelova univerzita v Brně

10.40 – 11.00 PŘESTÁVKA

Vinice

 • 11.00 – 11.30
  Biodiverzita motýlů vinic
  prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc., Ing. Milan Hluchý, Ph.D.
  Mendelova univerzita v Brně, BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.
 • 11.30 – 12.00
  Sysli na vinici
  Mgr. Lukáš Poledník, Ph.D., Mgr. Kateřina Poledníková,
  Mgr. Tereza Mináriková, RNDr. Jan Matějů, Ph.D.
  ALKA Wildlife, o.p.s., Muzeum Karlovy Vary
 • 12.00–12.10
  Naše příroda, z.s.
  Ing. Aleš Darebník

12.10 – 13.00 OBĚDOVÁ PŘESTÁVKA

Orná půda

 • 13.00 – 13.30
  Proč ubývají ptáci zemědělské krajiny?
  Ing. Václav Zámečník
  Česká společnost ornitologická
 • 13.30 – 14.00
  Nejvzácnější ptáci zemědělské krajiny jižní Moravy
  Mgr. Gašpar Čamlík, Mgr. Jan Sychra Ph.D,
  Mgr. Vlasta Škorpíková, Ing. David Horal
  JMP ČSO, Ústav botaniky a zoologie, PřF MU Brno,
  Odbor ŽP KrÚ JMK, AOPK ČR, RP Jižní Morava
 • 14.00 – 14.30
  Polní mokřady jako těžiště biodiverzity blanokřídlých
  v zemědělské krajině
  doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D., RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.,
  RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.
  Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie, Univerzita Karlova, 3. Lékařská fakulta, Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha
 • 14.30 – 15.00
  Vzácné plevele na orné půdě
  Mgr. Katarína Devánová
  Štátna ochrana prírody SR

15.00 – 15.30 PŘESTÁVKA

Louky a pastviny

 • 15.30 – 16.00
  Zvýšení biodiverzity krajiny regionální směsí semen
  RNDr. Ivana Jongepierová
  AOPK ČR – Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty; ZO ČSOP Bílé Karpaty
 • 16.00 – 16.30
  Co si počít s hmyzí krizí? O úbytku hmyzu v naší krajině – co děláme špatně
  a jak z toho ven (na příkladu chráněných území jižní Moravy)
  Mgr. Pavel Dedek
  AOPK ČR, Správa CHKO Pálava
 • 16.30 – 17.00
  Jak udržovat diverzitu členovců podhorských luk a pastvin:
  Lze vůbec najít kompromis?
  Mgr. Monika Mazalová Ph.D., prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.,
  RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
  Univerzita Palackého v Olomouci
 • 17.00 – 17.30
  Ochrana zvířat při senosečích pomocí moderních technologií
  Bc. Radomil Holík

17.30 – 17.40 Slosování ankety a ukončení konference

Programem provází a moderuje:
Mgr. Michal Bartoš, Ph.D.

(Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.)

Pořadatel:

Naše příroda, z. s.
Lazecká 297/51, 779 00  Olomouc

Kontakty:

Koordinátor akce:

Mgr. Vendula Pávková
pavkova@nasepriroda.cz
+420 777 714 679

Spolupracujeme:

 

Foto v podkladu: