generální partner

hlavní partner

Záštita

26. 11. 2019 / Olomouc

TÉMA:

LESY

„Jak se
do lesa volá…“

Konferenci Naše příroda podporují…

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

ZÁŠTITA

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Podpořte nás aneb možnosti spolupráce a partnerství

Vážení partneři a příznivci,

přáli bychom si, aby se Konference Naše příroda postupem času stala jedním z nejpopulárnějších pravidelných setkávání profesionálních i amatérských ochránců přírody. Po předchozích úspěšných ročnících věříme, že k tomuto cíli máme dobře našlápnuto. Tato akce je pracovním, společenským a tvůrčím setkáním zároveň. Každým rokem se snažíme zvyšovat odbornou stránku konference, aby byl její program výzvou k mezioborové spoluúčasti při péči o krajinu a naši přírodu. Zároveň se snažíme o popularizaci témat, celý program konference natáčíme a veškerá videa přednášek zpřístupňujeme zdarma všem zvídavým milovníkům přírody.

Děkujeme Vám, kteří jste v minulých letech pomohli, a doufáme, že nám i nadále zůstanete nakloněni! Zároveň se obracíme na Vás, kterým se projekt Naše příroda líbí a rádi byste ho podpořili. Přivítáme jakoukoli finanční nebo mediální podporu a ani dalším zajímavým formám spolupráce se rozhodně nebráníme.

Partnerům konference můžeme nabídnout:

 • Prezentaci loga partnera ve všech tiskových materiálech konference
 • Prezentaci loga partnera v tiskových zprávách o konferenci
 • Prezentaci loga partnera na webových stránkách konference a sociálních sítích
 • Inzerci v časopise Naše příroda a inzerci ve sborníku abstrakt
 • Prezentaci v programu konference
 • Fotodokumentaci a filmový záznam z akce
 • Výstavní stánek/prostor v místě konání konference
 • Umístění propagačních materiálů v sále/předsálí konání konference
 • Vklady propagačních materiálů do konferenčních tašek účastníkům
 • Volné vstupenky na konferenci
 • Poděkování partnerům při zahájení a ukončení konference
 • … a další plnění dle individuálních potřeb partnera

V případě zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat!


— — —

V MINULÝCH LETECH NÁS PODPOŘILI…

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Beleco, z.s., Biologické centrum AV ČR, v. v. i.,
Botanický ústav AV ČR v.v.i., BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie),
časopis Nika, časopis Ochrana přírody, časopis Živa, Česká krajina o.p.s.,
Česká společnost ornitologická, Český svaz ochránců přírody, Českomoravský šterk, a.s.,
Ekolist.cz, ENKI, o.p.s., Masarykova univerzita, Ministerstvo obrany,
Ministerstvo životního prostředí, Mokřady - ochrana a management, z.s.,
Museum Karlovy Vary, Naturaservis, s.r.o., NET4GAS, s.r.o.,
NNO Fórum ochrany přírody, Olomoucký kraj, Ostravská univerzita,
Sluňákov – Centrum ekologických aktivit města Olomouc, o.p.s.,
Správa CHKO Záhorie, Správa Národního parku Šumava,
Univerzita Palackého v Olomouci, Vojenské lesy a statky ČR, s.p.,
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.

Pořadatel:

Naše příroda, z. s.
Lazecká 297/51, 779 00  Olomouc

Kontakty:

Koordinátor akce:

Mgr. Vendula Pávková
pavkova@nasepriroda.cz
+420 777 714 679

Spolupracujeme:

 

Foto v podkladu:

Foto Miloš Petruš milospetrus.iplace.cz