1. 12. 2015 / Olomouc

TÉMA:

Péče o bývalé

vojenské

prostory

1. konference Naše příroda / 1. prosince 2015 / OLOMOUC
Téma: Péče o bývalé vojenské prostory

I. ročník konference Naše příroda 2015 představil téma „Péče o bývalé vojenské prostory“.  Akci svou záštitou podpořili Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo obrany. Za podporu pořadatel vděčí zejména společnosti NET4GAS, s.r.o., která se navzdory rozsáhlým aktivitám v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě ujala také generálního partnerství konference.

Volba tématu vycházela z aktuálně velmi diskutované problematiky jak pečovat o území vyjmutá ze správy Armády ČR, a to nejen v návaznosti schválení „zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy…“, ale i v souvislosti s mnoha pozoruhodnými, někdy i kontroverzními způsoby péče o plochy již dříve armádou opuštěné (divocí koně, tanky, offroady…) či s bojem o záchranu těchto lokalit před developerskými aktivitami (Na Plachtě u Hradce Králové). Hlavním cílem konference bylo představit důvody, proč jsou vojenské prostory tak přírodovědně cenné, a zejména zajímavé příklady využití přírodně cenných bývalých (a okrajově i současných) vojenských prostorů. Mnoho vědeckých výzkumů vypovídalo o tom, že jsou tato území z hlediska biodiverzity zcela výjimečná, neboť po mnoho let podléhala specifickému režimu péče.

Nad otázkou, jakými způsoby o území po opuštění armádou správně pečovat, diskutovalo 200 posluchačů z řad státních i nestátních institucí.

zpět na
aktuální konferenci

generální partner

Záštita

Pořadatel:

Naše příroda z. s.
Lazecká 297/51, 779 00  Olomouc

Kontakty:

Organizační zajištění a registrace:

Mgr. Vendula Pávková
pavkova@nasepriroda.cz
+420 777 714 679

 

Spolupracujeme:

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI :